Swift

swift yorum, swift kullanıcı yorumları
Kullanıyorum 2 Beğen

Swift Kullanıcı Yorumları

Bu sayfa swift yorum, swift hakkındaki yorumları incelemeleri, swift kullananların fikirlerini swift nedir? nasıldır? swift kullanan var mı? alınır mı? swift tavsiye eder misiniz? swift şikayetlerini ve swift sorularına cevaplar içerir.
1 Yorum
  • iOS ve OSX icin geliştirilen cocoa ve cocoa touch için kullanılan programa dili. eski ios geliştiricilerin pek hoşuna gitmeyen
    herşeyi yeniden öğrenilmesi gereken tamamen yeni bir progamlama dili
Etiketler : Apple Yazılım
Swift Kullananlar : ironfist sismolog